Mòdul 6

La principal finalitat d’aquest  mòdul 6 és donar a conèixer als alumnes i a les alumnes els períodes evolutius de l´infant de 0 a 6 anys a partir dels canvis i trets característics que es deriven de les àrees sensorials , cognitives i motrius dels infants.


Al llarg d’aquest mòdul es donaran a conèixer en primer lloc, les teories més significatives del desenvolupament humà que sentaran les bases i els fonaments teòrics per tal de poder aplicar els principis del desenvolupament i la conducta dels nens amb els que treballaran els/les nostres alumnes.


Durant el transcurs del mòdul es donaran a conèixer les característiques, necessitats i etapes més significatives del desenvolupament sensorial, motor i cognitiu dels nens/es de zero a sis anys, amb l’objectiu que els futurs educadors disposin dels recursos necessaris per tal de realitzar programes d’intervenció que afavoreixin el desenvolupament integral de l´alumne.


Finalment i dins el mòdul de desenvolupament cognitiu i motriu es donaran a conèixer les bases necessàries per tal de desenvolupar un programa de psicomotricitat d’acord amb els diversos continguts que la integren i les possibles metodologies d’intervenció.


Com podem veure doncs, aquest mòdul és imprescindible per tal d’assolir la competència general dins del perfil professional del TSEI (Tècnic Superior d’Educació Infantil) com és programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels infants de zero a sis anys, i organitzar els recursos adequats.


Pel que fa referència a les competències professionals , aquest mòdul contribuirà a la seva consecució, per tal de:


a) Programar i avaluar els processos educatius i d’atenció a la infància:


b) Preparar, desenvolupar i avaluar les activitats destinades al desenvolupament d’hàbits d’autonomia i a l’atenció de les necessitats bàsiques.


c) Preparar, desenvolupar i avaluar projectes educatius formals i no formals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada