dimarts, 30 de novembre de 2010

Activitat 2. Quan naixem veiem, olorem, escoltem, podem agafar tot el que volem?

OBJECTIUS:
  • Interioritzar les fases evolutives de cada modalitat de sentit
  • Relacionar cada fase evolutiva  amb  imatges fixes o en moviment
  • Reconèixer la importància d'una estimulació adequada  pel desenvolupament global de l'infant.
Exercici 1. Definició i representació dels conceptes clau de forma individual.
De forma individual feu una definició pròpia dels conceptes clau treballats a classe. Podeu emprar tota la informació que cregueu oportuna, així com imatges i vídeos que considereu aclaridors. El resultat pengeu-lo en una entrada al vostre bloc.

Exercici 2. Cerquem el consens en el grup
Comenteu les aportacions que han fet els vostres companys del grup, expressant la vostra conformitat o no amb la intenció de cercar una proposta de definició i representació compartida per tot el grup. Podeu fer tants comentaris com cregueu oportuns per tal d'arribar a un acord.

Exercici 3. Definició i representació dels conceptes clau de forma grupal.
Cada alumne publicarà una nova entrada en el seu bloc amb la definició i representació que el grup ha decidit de forma consensuada.

Activitat 1. Heu assistit a una sessió de psicomotricitat relacional i/o instrumental?


OBJECTIUS:
* Comprende el significat dels conceptes treballats
* Relacionar els conceptes més importants treballats amb imatges
* Reconèixer la importància de la psicomotricitat pel desenvolupament global de l'infant.


Exercici 1. Definició i representació dels conceptes clau de forma individual.
De forma individual feu una definició pròpia dels conceptes clau treballats a classe. Podeu emprar tota la informació que cregueu oportuna, així com imatges i vídeos que considereu aclaridors. El resultat pengeu-lo en una entrada al vostre bloc.


Exercici 2. Cerquem el consens en el grup
Comenteu les aportacions que han fet els vostres companys del grup, expressant la vostra conformitat o no amb la intenció de cercar una proposta de definició i representació compartida per tot el grup. Podeu fer tants comentaris com cregueu oportuns per tal d'arribar a un acord.


Exercici 3. Definició i representació dels conceptes clau de forma grupal.
Cada alumne publicarà una nova entrada en el seu bloc amb la definició i representació que el grup ha decidit de forma consensuada.

Practiquem en el bloc

Per iniciar-se en l'ús del bloc propose que pengeu el mapa conceptual que hem realitzat sobre la Unitat Formativa 5. Podeu comentar en els blocs dels companys de l'aula quins problemes heu tingut.