dimecres, 6 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Com és el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?OBJECTIUS:
  • Comprendre i interioritzar les característiques principals dels estadis evolutius de Piaget
  • Relacionar cada estadi o subestadi evolutiu amb imatges fixes o en moviment
  • Reconèixer la importància d'una estimulació adequada pel desenvolupament global de l'infant.
Exercici 1: Proposta individual
A nivell individual cada alumne establirà les fites que considera més significatives de l'estadi sensoriomotor i preoperacional de Piaget. 10 fites per l'estadi sensoriomotor i 5 fites per 'estadi preoperacional.
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Reformulem la nostra proposta inicial?
Com a resultat de l'exercici anterior, és possible que modifiqueu la vostra argumentació. Feu un segona entrada al bloc personal indicant si heu canviat o no d'opinió i argumentant els motius pels quals ho feu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada